Doe het zelf
mini projecten:
 
Maak een
zender-
identificatie
kaart voor de
Philips 634

 
Maak een
Stroboscoop
voor uw
pick-up